Reveil 2021

Reveil is een organisatie met als doel een warme gloed van troost door Vlaanderen te zenden. En wij doen hier met K.F. De Berthoutzonen aan mee omdat we overtuigd zijn dat muziek kan spreken daar waar woorden tekortschieten.

In Hallaar was het al jaren de gewoonte dat er na het lof in de kerk op 1 november in stoet naar het kerkhof werd getrokken om de doden te herdenken. Dit gebeurde steevast met enkele doodsmarsen gespeeld door onze fanfare, gevolgd door een prachtig werk van Chopin op het kerkhof in fanfareversie. Deze vorm van herdenking gaat helaas niet meer door.

Als fanfare geloven we echter dat we onze medeburgers kunnen steunen met een streepje muziek. We willen voor die warme gloed in Hallaar blijven zorgen door muziek te spelen op het kerkhof. Op 1 november om 14.30u speelt een delegatie van de fanfare enkele aangepaste composities onder de luifel van het kerkhof van Hallaar. De aanwezigheid van toehoorders is leuk, maar vooral troost brengen met muziek is ons het dierbaarst. We hopen dat de Hallaarse burger dit initiatief weet te waarderen.