EMJ - Bengels behalen 1ste prijs cum laude

De Berthoutbengels hebben zaterdag 29 april deelgenomen aan het 71ste EMJ in Pelt. Dit Europees Jeugd Muziekevenement trekt groepen aan van over de ganse wereld. Symfonische bands, harmonies, fanfares en brass bands komen tegen elkaar uit in juryconcerten in groep A. Maar ook andere bezettingen zoals kamerorkesten, bigbands e.d. komen in andere groepen uit. 15 van de 31 bands die zaterdag aantraden op de juryconcerten kwamen uit in groep A. Een internationale professionele jury evalueert de optredens en reikt een diploma uit met de vermelding derde, tweede, eerste (tussen 80 en 89%), eerste prijs cum laude (tussen 90 en 97% of eerste prijs summa cum laude (tussen 98 en 100%).De Berthoutbengels van Hallaar (jeugd van KF De Berthoutzonen) onder leiding van Lorenz Havermans kregen een prachtige 1ste prijs cum laude en behoorden daarmee tot de top van de deelnemers qua resultaat. Een schitterend resultaat voor een jaar hard werken. Zaterdagavond was er dan na een prachtig slotmoment in de sporthal van Pelt de ontlading. Voor dirigent Lorenz was het een eerste hoogtepunt want deze week neemt hij deel aan de solistenwedstrijd op het Europees Brass Band kampioenschap in Malmö (Zweden) en volgt er hopelijk eind deze week een tweede prachtig resultaat. Wil je de Berthoutbengels zelf ook eens aan het werk horen? Dat kan want op zondag 2 juli spelen ze samen met de grote fanfare, De Berthoutzonen Hallaar, om 10.30u aan de oude jongensschool te Hallaar een gratis concert. Dan kun je hen persoonlijk komen feliciteren.